Statut
Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

 

Spis treści

Rozdział I: Przepisy ogólne

Rozdział II: Cele i formy działania

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV: Władze Towarzystwa

Rozdział V: Majątek i fundusze

_______________________________

Deklaracja - plik do pobrania.

Deklaracja członkowska TOZD (plik w formacie PDF)

 

Powrót do artykułu O nas