Wspieraj stowarzyszenie

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczasowe wsparcie finansowe naszego Towarzystwa w postaci darowizn. Wierzymy, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania i będziemy realizować nasze cele statutowe.

Dlatego mamy nadzieję, że zdecydują Państwo o tym aby 1,5 % swojego podatku dochodowego za rok 2023 przekazać na Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej. Jest to możliwe, ponieważ od 2005 roku Towarzystwo otrzymało status organizacji pożytku publicznego – Nr KRS 0000217528  (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96 poz. 873).

Można nam pomóc również wpłacając środki bezpośrednio na nasze konto bankowe:
41 9527 0007 0036 1390 2000 0001

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej, ul. Świdnicka 35, 58-200 Dzierżoniów.