O nas

Artykuł ten zawiera podstawowe informacje o Towarzystwie Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej, a w szczególności:

  • cele stowarzyszenia,
  • skład władz Towarzystwa,
  • statut.

Towarzystwie Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej działa na terenie miasta i powiatu dzierżoniowskiego, działaniem swym obejmuje społeczność lokalną.

Cele Towarzystwa

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej powstało w 2004 roku, od 2005 roku ma status organizacji pożytku publicznego.

Celem naszego Towarzystwa jest wyzwalanie  i wspieranie inicjatyw  społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba w każdym wieku, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności, rozwijać zainteresowania i pasje, poznać nowych ludzi. Uczestnictwo jest dobrowolne. Jeżeli jesteś osobą, która ma wolny czas a chciałaby spędzić kulturalnie i pożytecznie, a może jesteś na emeryturze i w końcu możesz się cieszyć zasłużonym wypoczynkiem i zrobić coś dla siebie lub po prostu chcesz wyjść z domu i spotkać ludzi ciekawych świata i z pasją, nawiązać nowe znajomości to przyjdź na różnorodne zajęcia organizowane specjalnie dla uczestników wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Towarzystwo działa z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi z naszego środowiska lokalnego. Celem jest także budowanie więzi międzyludzkich i integrowanie środowiska..

Formy i tematyka zajęć umożliwiają naszym słuchaczom zdobywanie i pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin otaczającego świata, także przez poznawanie i doskonalenie siebie. Organizujemy świetne wykłady o tematyce dobranej z myślą o słuchaczach. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się seminaria zdrowotne z różnych dziedzin medycyny, psychologii czy kosmetologii. Stałą formą działalności są prelekcje, wystawy, pokazy i degustacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, kiermasze, koncerty. Szczególną pozycję działalności Towarzystwa zajmuje turystyka kulturalna w formie wyjazdów do teatru, opery oraz cykle wycieczkowe szlakami o tematyce zabytkowo – historycznej i sakralnej.

Dotychczasowe zebrane doświadczenia czynią ofertę edukacyjną Towarzystwa jeszcze bardziej przystępną, interesującą i atrakcyjną. Oferta ta wypełnia lukę edukacyjną trafiając na duże zapotrzebowanie ludzi w każdym wieku.

Nasze Towarzystwo obecnie bardzo wyraźnie istnieje w środowisku lokalnym krzewiąc szeroko rozumianą oświatę i kulturę oraz wpływa na poprawę życia jego mieszkańców.
Działalność Towarzystwa opiera się głównie na społecznej pracy członków Zarządu wybieranych na okres kadencji.

Zasoby finansowe pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i dotacji władz samorządowych oraz 1% podatku od sympatyków i członków TOZD.

Szczegółowe zasady naszej działalności zawiera Statut stowarzyszenia.

Zapraszamy na spotkania – wstęp wolny.

Twórzmy UWW - Uniwersytet Wszystkich Wieków