Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

     ul. Świdnicka 35

58-200 Dzierżoniów

NIP

 882 19 57 973

REGON  8915 48 067
Nr konta bankowego  41 9527 0007 0036 1390 2000 0001
   
Kontakt telefoniczny:  
 Zofia Mirek                  
 600 822 729
   e–mail: zofiami @wp.pl
Lucyna Bajsarowicz      508 310 030
Helena Niewiadomska  699 987 166
   
Administrator strony WWW:  
Barbara Lemańska,
e-mail: blk60 @wp.pl.

 

Archiwum serwisu internetowego TOZD

Archiwum serwisu Stowarzyszenia za lata 2012 - 2015 znajdziesz wpisując w przeglądarce adres:

http://tozd.home.pl/kreator